www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010


Udzielanie informacji publicznej na wniosek


Wymagane dokumenty:
Wniosek o udzielenie informacji publicznej. Druk do pobrania

Opłaty:
Za udzielenie informacji publicznej mogą być pobierane opłaty, jeżeli urząd będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji na formę wskazaną we wniosku. Wnioskodawca powinien być poinformowany o wysokości opłaty. (art. 15 pkt. 1 Ustawy o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198)

Miejsce złożenia dokumentów:
Kancelaria Urzędu - I piętro, pok. 101

Termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Odmowa udostępnienia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej.

Jednostka odpowiedzialna:
Referat  organizacyjny.

Tryb odwoławczy:
W przypadku odmowy udostępnienia informacji publicznej wnioskodawcy przysługuje odwołanie. Odwołanie od decyzji rozpatruje się w terminie 14 dni.

Podstawa prawna:
Ustawa o dostępie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r., Dz.U. nr 112, poz. 1198, z późn zm.

ZARZADZENIE Nr 5/07 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 24 maja 2007r w sprawie zmiany zarządzenia nr 10/05 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 12 lipca 2005 r.


ZARZĄDZENIE Nr 10/05 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Gdyni z dnia 12 lipca 2005r określa stawki opłat pobieranych w Powiatowym Urzędzie Pracyw związku z udostępnianiem informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art.1 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Autor dokumentu:

Udostępnił:  Beata Kowalska (2005-04-25 09:59:38)
Ostatnio zmodyfikował:  Agnieszka Kraszewska (2007-08-07 14:18:52)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036220