www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

 

 

 Elektroniczna Skrzynka Podawcza 

 

W czerwcu 2006r. weszło w życie Rozporządzenie MSWiA w sprawie doręczania pism urzędowych w formie dokumentów elektronicznych.
Wzory dokumentów elektronicznych, aby mogły być używane i wykorzystywane, powinny być dostępne zarówno dla podmiotów publicznych jak i przedsiębiorców oraz obywateli.
    W tym celu Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni udostępnił Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) dostępną pod niżej podanym adresem:
 
 
     W celu złożenia dokumentu elektronicznego należy wypełnić dostępny  formularz (Wyróżnik wzoru pisma ogólnego) załączyć dokument i opatrzyć go bezpiecznym podpisem elektronicznym wygenerowanym w oparciu o certyfikat kwalifikowany wydany przez dowolnego polskiego wystawcę.
 
Aby podpisać dokument elektronicznie pobierz i zainstaluj Talgos.Cryptopen
 
 
 
Uwaga:

      Do składania dokumentów w formie elektronicznej niezbędne jest posiadanie bezpiecznego podpisu elektronicznego weryfikowanego przy pomocy kwalifikowanego certyfikatu (Ustawa z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym Dz. U. 2001 nr 130 poz. 1450).
       Po złożeniu elektronicznego dokumentu otrzymają Państwo Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO).
 

Plik do pobrania ===> Pomoc systemu TALGOS.EKURIER


Autor dokumentu: Administrator

Udostępnił:  Beata Grodkowska (2008-04-29 14:08:09)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2010-04-28 12:55:15)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036092