www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

EURES
 
 

 

 

EURES - Europejskie Służby Zatrudnienia

 

(European Employment Service).

 


 

UWAGA

1. Aktualne informacje dotyczące warunków życia w Irlandi można uzyskać na stronie www.emigrantadvice.ie w postaci podręcznika pod tytułem " Codzienne życie w Irlandi- Przewodnik dla nowoprzybyłych". Przewodnik zawiera informacje na temat min. zakwaterowania, poszukiwania pracy, podatków, praw pracowniczych, emerytur, pomocy społecznej, służby zdrowia, edukacji, dyskryminacji, uczestnictwa w wyborach w Irlandii. Jest on dostępnych w polskiej wersji językowej w dolnej, lewej części strony głównej na www.emigrantadvice.ie
Podręcznik do wglądu dla osób zainteresowanych znajduje się na stanowisku 24 (parter).
 

 


 EURES

Jest to sieć współpracy publicznych służb zatrudnienia oraz ich partnerów, działających w obszarze zatrudnienia. Został powołany przez Komisję Europejską w celu wspierania mobilności zawodowej na terytorium Europejskiego Obszary Gospodarczego (kraje Unii Europejskiej oraz Norwegia, Islandia i Szwajcaria).

Sieć EURES umożliwia osobom bezrobotnym , poszukującym pracy i pracodawcom dostęp do informacji, doradztwa oraz pomoc w znalezieniu zatrudnienia/ rekrutacja. Usługi EURES polegają również na dostarczaniu informacji na temat warunków życia, pracy oraz sytuacji na rynkach pracy wkrajach UE/ EOG.

www.eures.praca.gov.pl

 

 

Zagraniczne oferty pracy są również dostępne na następujących stronach internetowych:

 

www.europa.eu.int/eure s

http://www.psz.praca.gov.pl

http://www.wup.gdansk.pl

 

 

 


Wykaz agencji pośrednictwa pracy posiadających certyfikat na prowadzenie zagranicznego pośrednictwa pracy:

 

www.kraz.praca.gov.pl


 

Informacje o zagranicznych ofertach pracy oraz warunkach życia i zatrudnienia na terenie krajów należących do UE/EOG można uzyskać osobiście na stanowisku 24 (parter) lub telefonicznie po nr telefonu: 621-11-50, 621-11-61 wew.  323.

 
 

 

 

 
 

Autor dokumentu: Beata Grodkowska

Udostępnił:  Beata Grodkowska (2007-07-12 12:07:16)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2010-04-27 19:49:51)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036142