www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Obowiązki pracodawcyPrawa i obowiązki pracodawcy

 

  1. Pracodawca zgłasza ofertę pracy do jednego powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu.
  2. Pracodawca zgłaszając oferytę pracy do powiatowego urzędu pracy może nie wyrazić zgody na podawanie do wiadomości publicznej informacji umożliwiających jego identyfikację przez osoby nieazrejestrowane w powiatowym urzędzie pracy.
  3. Powiatowy urząd pracy nie może przyjąć oferty pracy, o ile pracodawca:                                               - zawarł w ofercie pracy wymagania, które naruszają zasadę równego traktowania w zatrudnieniu w rozumieniu przepisów prawa pracy, i mogą dyskryminować kandydatów do pracy, w szczególności ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, religię, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie lub orientację seksualną;                          - w okresie 365 dni przed dniem zgloszenia oferty pracy został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych lub jest objęty postępowaniem wyjaśniającym w tej sprawie.

 

 

Autor dokumentu: Ewa Andziulewicz

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-25 10:15:06)
Ostatnio zmodyfikował:  Beata Grodkowska (2009-03-26 21:45:20)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036170