www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Uprawnienia bezrobotnego

Osoba bezrobotna ma prawo do:

 

  • korzystania z usług urzędu pracy w zakresie bezpłatnego pośrednictwa pracy,
  • korzystania z usług doradcy zawodowego
  • ubiegania się o skierowanie na szkolenie
  • świadczeń zakładów opieki zdrowotnej, które są udzielane na podstawie wpisu w legitymacji ubezpieczeniowej dokonywanego przez Urząd Pracy (dotyczy osób ubezpieczonych przez urząd)
  • ubiegania się o dotacje na podjęcie działalności gospodarczej
  • ubiegania się o dodatek aktywizacyjny
  • ubiegania się o zwrot kosztów dojazdu lub zakwaterowania – jeżeli są spełnione przesłanki art. 45 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • ubiegania się o stypendium w związku z podjęciem dalszej nauki – jeżeli są spełnione przesłanki art. 55 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • ubiegania się o refundację kosztów opieki nad dzieckiem lub osobą zależną – jeżeli są spełnione przesłanki art. 61 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • zasiłku dla bezrobotnych w przypadku spełnienia przesłanek art. 71, art. 72, art. 73, art. 75 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Autor dokumentu: Izabela Truss

Udostępnił:  Agnieszka Kraszewska (2005-04-22 13:41:26)
Ostatnio zmodyfikował:  Tomasz Nowak (2009-06-08 14:17:37)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036149