www.bip.gov.pl

Powiatowy Urząd Pracy w Gdyni

Wtorek 18.05.2010

Pomoc w spłacie kredytów

 

Pomoc w spłacie kredytów mieszkaniowych udzielonych osobom,
które utraciły pracę
 
         O pomoc w spłacie kredytu mieszkaniowego ubiegać się mogą osoby, które po dniu 01 lipca 2008r. utraciły pracę rozumianą jako:
 
-         zatrudnienie lub inną pracę zarobkową lub
-         prowadzenie działalności gospodarczej, podlegającej wpisowi do ewidencji działalności gospodarczej, jako przedsiębiorca niezatrudniający pracowników
oraz zarejestrowały się jako bezrobotni, którym przyznano prawo do zasiłku, a w dniu złożenia wniosku o pomoc posiadają status bezrobotnego.
 
         O pomoc może ubiegać się kredytobiorca, który nie utracił pracy, a którego małżonek spełnia wymagania opisane powyżej.
 
Pomoc przyznawana jest na podstawie decyzji.
Pomoc przekazywana może być przez okres nie przekraczający 12 miesięcy w maksymalnej   wysokości 1200,00 zł miesięcznie.
 
Przyznana pomoc podlega zwrotowi po upływie 2 lat od zaprzestania płatności rat i jest dokonywana przez 8 kolejnych lat w równych nieoprocentowanych miesięcznych ratach.
 
 
 

Autor dokumentu: Katarzyna Wrzosek

Udostępnił:  Beata Grodkowska (2009-08-06 13:09:29)
Ostatnio zmodyfikował:  Sylwia Ławniczak (2009-09-22 08:24:43)

DRUKUJ    
 
 

ilość odwiedzin: 1036146